Polaron - Get Polish Citizenship / EU Passport now!Witamy, Guest  |  Members

The Ultimate Guide to POLAND
Unanswered [39]  |  Archives [3]

"Polska" means "Poland" in Polish!
Home / Culture7

Polish Drinking Songs (music and words)

flipa7 Threads: 1 / Posts: 1
Joined: Dec 17, 2009
♂   Dec 17, 2009, 06:42am  #1

I am an Australian born Pole who loves getting together with older family and friends and after a few (well quiite a few) Wodkas getting out the piano accordian and singing old folklore songs. I kow bits and peices but would really like to get a lot more music and lyrics. Most of my family have been in Australia now for over 50 years and I want to get that culture back.

Any help on finding thiswould be great.

frd Threads: 7 / Posts: 1,748
Joined: Feb 3, 2009
♂   Dec 17, 2009, 11:43am  #2

Ukraina / Hej Sokoły - it's not about drinking, but it's always being sung at parties by a semi inebriated people.

Ukraina (Hej sokoły)
Hej, tam gdzieś z nad czarnej wody
Siada na koń ułan młody.
Czule żegna się z dziewczyną,
Jeszcze czulej z Ukrainą.

Hej, hej, jej sokoły
Omijajcie góry, lasy, pola, doły.
Dzwoń, dzwoń, dzwoń dzwoneczku,
Mój stepowy skowroneczku.

Wiele dziewcząt jest na świecie,
Lecz najwięcej w Ukrainie.
Tam me serce pozostało,
Przy kochanej mej dziewczynie.

hej .....

Ona biedna tam została,
Przepióreczka moja mała,
A ja tutaj w obcej stronie
Dniem i nocą tęsknię do niej.

hej .......

Żal, żal za dziewczyną,
Za zieloną Ukrainą,
Żal, żal serce płacze,
Iż jej więcej nie obaczę.

hej .....

Wina, wina, wina dajcie,
A jak umrę pochowajcie
Na zielonej Ukrainie
Przy kochanej mej dziewczynie

flipa7 Threads: 1 / Posts: 1
Joined: Dec 17, 2009
♂   Dec 17, 2009, 02:11pm  #3

Thanks. Don't get me wrong, it's not all about drinking, but just some great cultural forklore songs when you're in the mood.
Examples of songs I've been brought up with but don't know all the words:
I know how they start and bits and peices but looking for full versions and tunes:
For instance: Excuse my spelling,
1. Hej tam pod lasem, coz bly. . . . . . . . . .
2. Za goramy, za lasami . . . .. .... . .
3. wczoraj, obicalyasz mi na pewno . . . . . . .Marjiana
4. Jeszcze po kropelce . . . . . . . .
5. . . . . . . . .

frd Threads: 7 / Posts: 1,748
Joined: Feb 3, 2009
♂   Dec 17, 2009, 02:27pm  #4

flipa7:
Don't get me wrong, it's not all about drinking

Nah I didn't get you that way. Most songs that people sing while being drunk are not about drinking, they are about girls or being patriotic ; )
Come on if you type all these bits and pieces into google you'll find all of it.. lazy

Hej tam pod lasem:

diglyrics.com/en/lyrics/Biesiadne/-/Hej+,+tam+pod+lasem.html

Za górami, za lasami:[/b]
http://www.chords.pl/chwyty/harcerskie/7988,za_gorami_za_lasami/#7988
And a highlander sung version.. it might be not very appealing to you :p
...

Wczoraj obiecałaś na pewno:

Wczoraj obiecałaś mi na pewno
Wczoraj obiecałaś mi na pewno, że zostaniesz mą królewną,
królewną mego snu. Wczoraj obiecałaś mi być wierną
i w miłości swej niezmienną po dlugi życia kres.
Ref:
O Maryjanno, gdybyś była zakochaną,
nie spałabyś w tę noc, tę jedną noc.
Dzisiaj, gdym do ciebie przyszedł z rana, by cię zbudzić, ukochana,
z twego rannego snu. Dzisiaj nie zastałem ciebie w domu,
boś uciekła po kryjomu z innym na rande - vous.
Ref:
O Maryjanno . . . .
Teraz, gdy już wszystko diabli wzięli, gdy do wojska zaciągnęli,
karabin dali mi. Teraz mam już inną ukochaną,
karabinem nazywaną, do serca tulę ją.
Ref:
O Maryjanno. . . .

Jeszcze po kropelce:

kujawja.org/jeszczepokropelce.html

grannies6 Threads: - / Posts: 1
Joined: Jan 20, 2010
♀   Jan 20, 2010, 08:14pm  #5

Looking for a song about a man who comes in drunk and his wife is hitting him upoo zupoo

tallpolishchick Threads: 1 / Posts: 2
Joined: Nov 5, 2011
♀   Nov 5, 2011, 03:56am  #6

Hey!
My grandfather was Polish and he used to sing this song to my dad but we can't find it ANYWHERE online and we'd like to hear it again. :) As far as we're aware it's about a lady climbing into a hay loft. This is what we can remember (and remember we don't speak polish sadly)

Opie Shupie, Opie Shupie,
Opie Shupie, Siano
Yaktemije Tano
Opie Shupe

Please help us if you recognize it. Thanks!

kapustahead   Nov 8, 2011, 10:43pm  #7

My grandparents too sang this song whenever the mood struck them. From what I understand, it came from an old soldier's song. More modern versions can be heard throught the great polka bands of the 60s and 70s, sometimes under "Hoo-pie Shoo-pie" or "Opie Shupie." This one was always my grandmother's favorite song.

Kristin   Oct 13, 2013, 04:35am  #8

My grandmother still sings it--I can sing it as well but not wright it correctly but from memory (and phonetically) here goes:
Hoopie Shoopie hoopie Shoopie nepapolska zeus pee-ah tee pee-ah yah compadniatzawa octonevi pee-ah kemo-ved-vah-keeya hoopie Shoopie hoopie Shoopie nepapolska zeus!


Home / Culture /

Polish Drinking Songs (music and words)

  Important: If you post a link to a non-English source, please ALWAYS summarize / translate the relevant parts into English!  

To post as guest, enter a temporary and unique username (without password) or login and post as a member.